BİZDEN HABERLER

Tavuk Çiftliği Kurmanın Altın Yolları

Bir tavuk çiftliği kurmak için öncelikle yumurta bırakan tavuklar almanız gerekiyor. Tavuklar 18 haftalık olana kadar bakımları özenle yapılmalı. 18-20 haftalık genç piliçler yumurtlamaya hazır olurlar. Şu ayrıntıyı da belirtmek gerek ki, beyaz tavuklar beyaz, Rhode Island kırmızılar ise kahverengi yumurta bırakırlar.
 
Tavuklar genellikle 52 haftalıkken tüy dökmeye başlarlar ve 110 haftalık olduklarında pişirilme kıvamına gelirler. Tüy dökme döneminde yumurta bırakmazlar. Beslenmelerine göre her bir tavuk haftada 4 ya da 5 tane yumurta verebilir.
 
Bir tavuk çiftliği kurarken tavuklar için gerekli beslenme sürelerini de hesaplamanız şart. Rhode Island kırmızı tavuklar, beyaz tavuklara kıyasla daha çok yem tüketir. Tavuklar tahıl, protein ilaveleri, vitaminler ve minerallerden oluşan karışımlardan yerler.
 
Tavukların barınması için kümes hijyen koşullarına da dikkat edilmeli. Yem kapları ve su çeşmelerinin temizliği düzenli olarak yapılmalı. Her beş tavuğa bir tane kuluçka kutusu yeter. Hareket eden kafeslerden alırsanız tavuklarınızı otlaklara da götürebilirisiniz.
 
Yumurtalar özel dükkanlarda, yol kenarlarında veya pazarlarda satılabilir. Kahverengi yumurtalar, organik yumurtalar ve açık alanda yemlenen tavukların yumurtaları beyaz yumurtalara göre daha pahalıdır.
 
İşletmenizi başarılı bir şekilde yönetmek istiyorsanız gerekli ruhsat ve izinleri almanız gerek. Ayrıca vergi dairesine başvurarak vergi işlemlerinizi halledin. Soğutma, ambalajlama, etiketleme ve sınıflandırma yönetmeliklerini öğrenin. Yönetmelikler küçük ve büyük çiftliklere göre değişebilir.
 
Tavuk yetiştiriciliği ile ilgili kitaplar ve internet üzerinden e-kitaplar bulun. Bulduğunuz kitapları okuyun ve tavuklar hakkında bilgi sahibi olun. Tavuk çiftliği kurmadan önce birkaç tane yetiştirmeyi deneyin.
 
Amaçlarınıza ulaşmak için doğru tavukları yetiştirdiğinizden emin olmalısınız. Örneğin siyah ayaklı tavuklar beyaz ayaklı tavuklara göre daha fazla yumurta verir.
 
Bebek civcivlerinizi güvenilir tedarikçilerden alın. Bu tür tedarikçileri bulmak için internetten araştırma yapın.
 
Farklı ırklarla ilgili yine internetten araştırma yapın ancak hangi ırkı alacağınızı bilmenin en iyi yolu bir veterinere danışmaktır. Tavukların kontrolünün ve aşılarının yapılması için bir veterinere ihtiyacınız olacaktır. Veterinerler sadece vitamin ve diğer takviyeler konusunda öneride bulunmaz ayrıca hangi yemleri almanız gerektiğini de söylerler.
 
Tavuk çiftliği için gerekli olan ekipmanlar ise şunlardır; Tavukları besleme ve sulama ekipmanları, tavuk işleme makineleri, atık tasfiyesi ekipmanları, hastalık ve haşere mücadelesi ekipmanları, kuluçka ekipmanları
 
 
Tavuk çiftliği açmak için gerekli belgeler
 
 
1.Başvuru Beyan Formu
 
2.İmza Sirküleri
 
3.Aylık Sigorta Prim Bildirgesi Örneği (SGK kaydı)
 
4.Sorumlu Müdürün Adı Soyad, TC Kimlik No su ve Sorumlu Müdür Sözleşmesi beyanı
 
5.İşletme Belgesi “50 veya daha fazla kişinin çalıştığı işletmeler için”
 
6.İşyeri Hekimliği Belgesi “50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için” “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan”
 
7.İtfaiye Raporu (Ruhsat başvurusunda İtfaiye Daire Başkanlığı’na başvuru yapıldığına dair belge istenir. İtfaiye Raporu alınmadan ruhsat düzenlenmez.)
 
8.Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, yakıcı maddeler)
 
9.Mülk sahibi ise Tapu bilgileri beyanı, Kiracı ise kira sözleşmesi (Tapu bilgilerinin doğruluğuİdare tarafından teyit edilecektir)
 
10.Tesisin Bulunduğu Parsele Ait İmar Durum Belgesi (Yeni tarihli ve onaylı olacak veya değişiklik yoktur ibaresi ile güncel tarihle onaylanmış olacak)
 
11.İlgili Belediyeden işletmenin bulunduğu parsele ait uygulama imar plan notları (Gerek duyulan işyerlerinden istenir)
 
12.Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlgili Belediyeden aslı gibidir onaylı örneği)
 
13.İlgili Belediyenin “ Yapı ruhsatı ve eklerine uygundur” ibaresiyle onayladığı, ölçekli yeni tarihli Vaziyet Planı, ölçekli makine yerleşim planı
 
14.Yapı Ruhsat Eki Mimari Proje (İlçe Belediyesince onaylı)
 
15.Kapasite Raporu
 
16.İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu (Üretim prosesi ile ilgili bilgileri içeren, kaşeli, imzalı, tarihli)
 
17.Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu teminiyle ilgili belge, suyun bakteriyolojik-kimyasal analiz raporu,şehir şebekesi bulunan yerlerde şebekeye bağlı olduğuna dair yazı veya su faturası
 
18.İçme Suyu Havzasında Bulunan Tesislerden Su Genel Müdürlüğü’nün Uygun Görüşü
 
19.Çevre İzni; ruhsat başvurusunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığına dair belge istenir.
 
20.ÇED Yönetmeliği kapsamında bulunuyorsa nihai ÇED Kararı (ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası ilave edilecek)
 
21.Çevre Kirlenmesini Önleyecek Tedbirler Hakkında Rapor (kaşeli, imzalı, tarihli)
 
22.Karayolunda yer alan tesislerin için İlçe Belediyesince alınacak Geçiş Yolu İzin Belgesi
 
23.Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
 
24.Ruhsat Harcı/Ücret
 
 

 

Tavuk çiftliği kurma maliyeti

 
 
Tavuk çiftliği kurma maliyetinin hesaplanmasında ne kadar sayıda bir tavuk besleyeceğinizin rolü büyüktür. Çünkü tavuk çiftliklerinin büyüklüğüne yetiştirilmek istenen tavuk sayısı hesaplanarak karar verilir. 30 bin kapasiteli bir tavuk çiftliği kurmak isterseniz bunun size ortalama maliyeti 250-350 bin lira olur.
 

Sigortaya Kabul Koşulları

 
 
Tavuk çiftliğinizi sigortalatmak işinizi ve kazancınızı güvenceye almanız için son derece önemlidir. Aksi takdirde tavuklarınız telef olduğunda büyük zararlara uğrayabilirsiniz. Bu sebeple ortalama sigortaya kabul şartlarını bilmek gerekir. Sigorta edilecek kümes hayvanlarında aşağıda belirtilen aşılarının aşı takvimine uygun olarak yapılması ve belgelenmesi gerekir:
 
Damızlık, yumurta tavuğu civcivi ve tavukları için; Marek, Enfeksiyöz Bronşit, New Castle, Gumbaro, Avian Ensephalomyeltis,Fowl pox (tavuk çiçeği), İnfeksiyöz Laryngotriehitis, Egg Dropp Sendrom, Mycoplasma Gallisepticum, Mycoplasma Synoviea,Coccidiosis, Salmonella.
 

Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde aşağıda belirtilen bio-güvenlik şartlarının yerine getirilmesi gereklidir:

 
Kümes hayvanlarının bulunduğu riziko adresindeki üretim faaliyeti gösterilen kümes, depo, silo ve benzeri yerlerin hayvan yetiştiriciliğine uygun fiziki şartları taşıması.
 
Çiftliğe sadece, ziyaret amaçları ve giriş çıkış kayıtları tutulan ve ziyareti gerekli olan kişilerin girmesine izin verilmesi.
 
Hayvanların sağlığını etkileyecek bir durum olduğunda ziyaretçi giriş çıkışının önlenmesi.
 
Çiftliğin etrafının tamamen kapatılmış ve çitle çevrilmiş olması.
 
Çiftlikte 7 gün 24 saat görevli bulunması.
 
Binaların girişinde ayak batırmak için çözelti veya ayak temizleme ekipmanları olması
 
Kullanılan dezenfektanların periyodik olarak yenilenmesi ve kaydedilmesi.
 
Hayvanlarla ilgilendikten sonra çiftlik giriş çıkışlarında el yıkamaya yönlendirilmesi.
 
Çiftlikte özel personel giysisi olması.
 
Sürü değişimlerinde personel giysileri yıkanması veya değiştirilmesi.
 
Çiftlik girişlerinde araçların tekerleklerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi.
 
Çiftlik ve binalara girebilecek diğer hayvanlar için gerekli önlemlerin alınması.
 
Kemirgen, sinek ve parazitlerle gerekli mücadele yöntemlerinin uygulanması.
 
Hastalık kontrollerinin ruhsatlı bir firma veya eğitimli personel tarafından yürütülmesi ve her türlü hastalık kontrol önlemlerinin uygulanması.
 
Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde aşağıda belirtilen sağlık ve hijyen şartlarının yerine getirilmesi gereklidir:
Kümes ünitelerinin “Tam giriş-çıkış esasına” göre çalışması.
 
Hayvanların çiftlik girişlerinde sağlık sertifikalarının olması.
 
Hasta, yaralı ve ölü hayvanların günlük olarak çiftlikten uzaklaştırılması.
 
İki sürü giriş çıkışı arasında en az iki hafta süreyle kümes ünitelerinin boş bırakılması.
 
Çiftlik ve binalarda sigara içilmesinin hayvanlardan uzak belirlenmiş alanlarla sınırlandırılmış olması.
 
Kümes hayvanları konusunda eğitim görmüş veteriner hekimlerden hizmet alınması.
 
Günlük ölümler ile ilaç ve aşı uygulamalarının kaydedilmesi.
 
İlaç ve aşıların etiket bilgilerine göre güvenli ve kilitli bir yerde saklanması.
 
Sağlık ürünlerinde sadece eğitimli personelin sorumlu olması.