VİZYONUMUZ

Vizyonumuz

Fakiroğlu Plastik olarak benimsediğimiz temel değerler; müşterilerimize en üstün değerleri yaratmak, gücünü çalışanlardan almak, bir takım olarak tek bir vizyonu paylaşmaktır. Taahhütlerimiz, çalışanlarımız için işyeri kuralları çerçevesinde eşitliği ilke edinmiş adil bir işveren olarak, çalışanlarına saygılı davranmak, onların sağlık ve güvenliğine özen göstermek; müşterilerimiz için taahhütlerimizi iş ahlakı, dürüstlük ve kaliteden ödün vermeden gerçekleştirmek; tedarikçilerimiz için onların seçiminde ve onlarla olan tüm iş ilişkilerinde adil ve dürüst davranmak; toplum ve çevre için faaliyet alanındaki tüm işlerde çevre, sağlık ve güvenlik konularında öncü kuruluşlar arasında olmaktır.